Особиста безпека працівників податкової міліції. Поняття, зміст, принципи

Безпека працівників податкової міліції

Рівень безпеки особистості та його залежність від факторів: історичне минуле народу, менталітет, рівень розвитку економіки, рівень знань та добробуту людини, психологія поведінки людей в екстремальних та стресових ситуаціях. Місце особистої безпеки в професійно-службовій діяльності працівників податкової міліції. Значення безпеки в професійній діяльності працівників податкової міліції. Статистичні дані протиправних дій відносно працівників ДПС України. До завдань покладених на працівника податкової інспекції, належать:

– здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових доходів, установлених законодавством;

– внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

– прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

– формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб;

– роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

до завдань покладених на співробітника податкової міліції відносяться:

– запобігання злочинним та іншим правопорушенням у сфері оподатку-вання, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

– розшук платників, що ухиляються від сплати податків, інших платежів;

– запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

– забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

Головними завданнями Державної податкової адміністрації України, згідно з Указом президента України від 22 серпня 1996року № 760/96 “ Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій” є: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів, інших обов’язкових платежів, установлених законодавством; прийняття рішень щодо накладення фінансових санкцій та адміністративних штрафів на порушників податкового законодавства та забезпечення їх стягнення, захист інтересів держави в судових органах у справах, що стосуються сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів; прийняття нормативних та методичних документів з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності на виконання відповідних законодавчих актів. Що вивчає предмет особиста безпека?

Небезпечні фактори, що впливають на діяльність податкової міліції.

Три групи чинників: природні, техногенні, соціальні.

1. До природної сфери (екологічних чинників) належать кліматичні, ґрунтові, геоморфологічні, біотичні чинники.

2. До чинників небезпеки в техногенній сфері відносяться технічні, санітарно-гігієнічні, організаційні та психофізіологічні.

3. До чинників небезпеки в соціальній сфері державно-правові, етно-соціальні, інформаційні, психологічні.

Під екстремальною ситуацією розуміється таке складне узгодження умов діяльності по забезпеченню безпеки, яке має для співробітника особливу значимість; ситуації, об’єктивно наявні обставини якої, сприяються та оцінюються співробітником як небезпечні для здоров’я та життя іншої особи, так і самого співробітника.

Існують такі види екстремальних ситуацій:

– Швидкоплинна екстремальна ситуація – діяльність відбувається в умовах жорсткого дефіциту часу, з максимальною психологічною напругою і навантаженням, з необхідністю діяти в максимально швидкому темпі.

– Довготриваюча екстремальна ситуація – фізично та психологічно напружена діяльність протягом довгого часу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5