Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

З 1974 року почало підготовку кадрів механізаторів меліоративних робіт для об’єднання «Івано-Франківськводгосп». В цьому ж році училище переведено в категорію середніх із цього часу учні училища, крім диплому про технічну освіту, одержують атестат про повну середню освіту.

З 1981 року учні училища окремих спеціальностей одержують права категорії А-Д.

З 1993 року здійснює підготовку кухарів, кухарів-кондитерів, аз 1994 року – ковалів, електрогазозварювальників.

ПТУ №33 розташоване в п’ятиповерховій будівлі, в якій міститься 34 навчальні кабінети, 8 лабораторій, актовий та спортивний зали. Крім того на території училища розташовані 7 виробничих майстерень, 4 ремонтних майстерень, 3 складські приміщення, машинно-тракторний парк, їдальня на 220 місць і гуртожиток на 360 місць.

Директор училища Іванків Петро Степанович. В училищі працює 50 осіб. В ПТУ №33 є спеціально обладнане приміщення каси, бухгалтерія, кабінет кадрів. В бухгалтерії установи працює троє осіб:

- головний бухгалтер - Ковалів Надія Петрівна;

- бухгалтер – Колибаб’юк Надія Михайлівна;

- бухгалтер-калькулятор – Григора Леся Іванівна.

Касу веде касир Цибій Галина Володимирівна.

Облік ведеться шляхом застосування меморіально-ордерної форми обліку, при якій ведеться 15 ордерів ( типові форми яких затверджені наказом Державного казначейства України від 27.07.2000р. за №68 та зареєстровані Міністерстві юстиції України 31.08.2000р. за №570\4791 із внесеними змінами і доповненнями наказом ДКУ від 28.01.02р. №12 та зареєстровані Міністерстві юстиції України 18.02.02р. за №140\6428), на основі плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.12.99р. за №114 та зареєстрованого Міністерстві юстиції України 20.12.99р. за №890\4183 із змінами і доповненнями.

1.2.Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ

Основним джерелом коштів бюджетних установ є державний бюджет, який об’єднує низку самостійних бюджетів. Бюджетні установи безпосередньо фінансуються з державного або місцевого бюджетів.

Бюджетне фінансування являє собою виділення коштів з бюджету (державного або місцевого) в розпорядження керівників установ та організацій на здійснення витрат, передбачених бюджетом.

Фінансування – це джерело покриття видатків бюджетних установ у вигляді коштів, одержаних з бюджету в межах затверджених асигнувань, тобто в межах планових сум, передбачених кошторисом, які одержуються з бюджету.

Граничні розміри фінансування із бюджету на рік з розбивкою по кварталах передбачаються в річному розписі доходів і видатків відповідного бюджету, в кошторисах доходів і видатків бюджетних установ і називаються бюджетними асигнуваннями.

Основні принципи бюджетного фінансування та напрями витрачання бюджетних коштів викладено в Законі України “Про бюджетну систему”.

Згідно зі ст. 18 цього Закону кошти Державного бюджету України витрачаються виключно на цілі та в межах, затверджених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік. Відповідно до цього Закону з Державного бюджету фінансуються установи та організації у сфері освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення, що мають загальнодержавне значення.

Фінансування бюджетних організацій здійснюється з додержанням таких принципів:

1. Безповоротність надання коштів. Згідно з цим принципом суми, що виділяються з бюджету на утримання установ, мають безоплатний характер, тобто поверненню не підлягають;· Зв’язок між обсягом фінансування та виконанням планів бюджетною установою. Сутність цього принципу полягає у тому, що бюджетна установа отримує кошти не під план, а відповідно до фактичного виконання плану. При цьому на чергову суму надходжень грошових коштів безпосередньо впливає якість використання попередньо наданих коштів та дотримання установою фінансової дисципліни;

2. Фінансування в межах асигнувань передбачених кошторисом. Цей принцип означає, що виділення коштів з бюджету на утримання бюджетних організацій здійснюється тільки за наявності кошторису доходів і видатків бюджетних установ і в межах асигунвань, затверджених кошторисом. Слід мати на увазі, що здійснення витрат, не передбачених кошторисом, не допускається, оскільки затверджений кошторис бюджетної установи являє собою граничний рівень витрат, які може здійснювати установа за тією чи іншою статтею за рахунок бюджетних коштів. Згідно з п. 43 Порядку № 17 здійснення витрат без затверджених у встановленому порядку кошторисів і плану асигнувань призупиняється через 30 календарних днів після затвердження річного розкладу призначень і помісячного розкладу асигнувань відповідного бюджету. Після закінчення цього терміну органи Державного казначейства і фінансові органи провадять фінансування тільки згідно із затвердженими кошторисами і планами асигнувань;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30