Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

З даних вище вказаної таблиці ми бачимо, що видатки по загальному фонду кошторису доходів та видатків, порівняно з нашим базовим періодом, за 2003 рік зросли на 115684 гривні, або, якщо розглядати в процентному відношенні, то це сумарне збільшення становить 16,17% ( 100% - 83,83% ).

Це збільшення загальної суми видатків відбулося за рахунок зміни суми поточних видатків на 117534 гривні або 16,52% та зменшення суми капітальних видатків на 1850 гривень або 44.58%.

Щоб дослідити за рахунок чого відбулися зміни сум поточних та капітальних видатків, я проаналізувала їх зміну у структурі по основних кодах економічної класифікації видатків, при цьому використавши дані таблиці №

Таблиця3.1.7.

Аналіз видатків у їх структурі та в розрізі динаміки.

Показники  

2002рік

2003рік

.  

Зміна питомої ваги

1

3

4

5

6

ВИДАТКИ -всього

600088

100

715772

100

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ (1000)

594088

99

711622

99.4

+0.4

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (2000)

6000

1

4150

0.6

-0.4

При цьому:

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ (1000)

594088

100

711622

100

Видатки на товари і послуги (1100)

450908

75.9

575172

80.83

+4.93

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями (1200)

         

Субсидії і поточні трансферти (1300)

143180

24.1

136450

19.17

-4.93

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (2000)

6000

100

4150

100

Придбання основного капіталу (2100)

6000

100

4150

100

Створення державних запасів і резервів (2200)

Придбання землі і нематеріальних активів (2300)

Капітальні трансферти (2400)

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30