Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Склала: Григорчук Н.П.

За результатами проведеної перевірки касових операцій Отинянського ПТУ-33, на основі вище вказаної програми аудиту, я склала наведені нижче підсумкові документи, які вказують на результати проведеної перевірки

Аудиторський звіт.

Керівнику Отинянського ПТУ-33

Іванківу Петру Степановичу

В ході проведеної перевірки я виявила такі порушення в роботі касира:

1. касова книга ведеться неподневно, записи у ній здійснюються тільки у дні руху готівки;

2. в касовій книзі відсутні позначки, які вказують на закінченість записів, що дає можливість здійснювати незаконні операції;

3. зафіксована неправильна реєстрація розхідних касових ордерів в журналі їх реєстрації;

4. порушений порядок нумерації розхідних і прихідних касових ордерів – виявлені два ПКО під однаковим номером (№13), не виявлено РКО №5, №6, №14, №15, №47;

5. зафіксована невідповідність нумерації РКО і їх нумерації наведеної у касовій книзі;

6. порушений ліміт каси за 18.04.2002 року в сумі 502.18 гривень;

7. виявлені факти нецільового використання готівки, яка була одержана 18.04.02р з казначейства на оплату за пальне, ксерокопії, відрядження в сумі 499.08 гривень.

На виявлені порушення слід вказати касиру, щоб уникнути штрафних санкцій в майбутньому.

Аудитор Григорчук Н.П.

01 травня 2006 року смт. Отинія

01 травня 2006 року смт. Отинія

Аудиторський висновок

про достовірність касових операцій

Отинянського ПТУ-33

Аудитор Григорчук Н.П.

Замовник Отинянське Професійно-технічне училище №33

Термін перевірки 01.04.06р. - 01.05.06р.

Я провела перевірку касового обліку, яку попередньо спланувала відповідно до вимог нормативів аудиту, з метою підтвердження достовірності ведення касових операцій в даній установі. В ході перевірки я зібрала інформацію, на основі якої склала об’єктивний аудиторський висновок, який відображає реальний стан касового обліку.

Умовно-позитивний аудиторський висновок.

В результаті проведеної перевірки касових операцій я встановила, що касир веде касовий облік відповідно до встановленого Положення “Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” затвердженим постановою Правління НБУ від 19 лютого 2001 року №72. Проте в результатах роботи касира виявлені порушення вимог даного положення:

1. неподневне ведення касової книги;

2. порушення нумерації касових ордерів;

3. неправильна реєстрація розхідних касових ордерів;

4. невідповідність нумерації первинних касових документів і їх нумерації наведеній у касовій книзі;

5. порушений ліміт каси за 18 число даного місяця;

6. нецільове використання готівки за 18 число даного місяця.

Виявлені порушення не перекручують загальний фінансовий стан справ у даній установі, але порушують вимоги вищевказаного положення. На перелічені порушення слід вказати касиру з метою уникнення штрафних санкцій в майбутньому.

01.05.2006 року. Григорчук Н.П.

Розділ № 3 Аналіз видаткової частини кошторису доходів та видатків ПТУ-33

3.1. Аналіз видатків загального фонду

Таблиця №3.1.6.

Дані для аналізу кошторису видатків в динаміці за два роки

Показники  

КЕК

2002рік

2003рік

Відхилення,

Грн.  

Відхилення

, %.

1

2

3

4

5

6

ВИДАТКИ -всього

X

600088

715772

+115684

83.83

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

1000

594088

711622

+1175345

83.48

Видатки на товари і послуги

1100

450908

575172

+124264

78.40

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

279174

355290

+77590

78.58

Заробітна плата

1111

277700

353130

+75430

78.64

Грошове утримання військовослужбовців

1112

       

Виплати по тимчасовій пнепрацездатності

1113

1474

2160

+686

68.24

Нарахування на заробітну плату

1120

103314

131338

+28024

78.66

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ

1130

26700

23614

-3086

113.07

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

0

0

0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

 

Продукти харчування

1133

22790

20440

-2350

111.50

М'який інвентар та обмундирування

1134

3110

1574

-1536

197.59

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

Продовження таблиці 3.1.6.

1135

600

800

+200

75.00

Оренда

1136

 

Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель

1137

 

0

0

0

Послуги зв'язку

1138

 

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

200

800

+600

25.00

Видатки на відрядження

1140

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення

1150

       

Оплата комунальних послуг енергоносіїв

1160

41720

64930

+23210

64.25

Оплата теплопостачання

1161

26100

44150

+18050

59.17

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

1500

2200

+700

68.18

Оплата електроенергії

1163

13620

18380

+4760

74.10

Оплата природного газу

1164

0

0

0

Оплата інших комунальних послуг енергоносіїв

1165

500

200

-300

250.00

Оплата інших носіїв

1166

0

0

0

0

Дослідження і розробки, державні програми

1170

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

       

Субсидії і поточні трансферти

1300

143180

136450

-6730

104.93

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

       

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

       

Поточні трансферти населенню

1340

143180

136450

-6730

104.93

Виплата пенсій і допомоги

1341

       

Стипендії

1342

143180

136450

-6730

104.93

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг

1343

       

Поточні трансферти за кордон

1350

       

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

2000

6000

4150

-1850

144.58

Придбання основного капіталу

Продовження таблиці 3.1.6.

2100

6000

4150

-1850

144.58

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

6000

4150

-1850

144.58

Капітальне будівництво (придбання)

2120

0

0

0

0

Будівництво житла

2121

       

Будівництво виробничих об'єктів

2122

       

Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення

2123

       

Капітальний ремонт

Реконструкція та реставрація

2130

0

0

0

0

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

2131

       

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання

2132

       

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення

2133

0

0

0

0

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів

2134

       

Створення державних запасів і резервів

2200

       

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

       

Капітальні трансферти

2400

0

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

       

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

       

Капітальні трансферти населенню

2430

       

Капітальні трансферти за кордон

2440

       

НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ

3000

       

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30