Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

У ринкових умовах зростає роль внутрішнього аудиту в бюджетних установах, оскільки потрібно не тільки порівнювати здійснені витрати з отриманими доходами, але провадити активний пошук ефективного використання кожної вкладеної гривні й здійснювати жорсткий контроль за витратами.

Необхідність організації внутрішнього аудиту в бюджетних установах обумовлюється тим, що сьогодні спостерігається тенденція зростання різних видів надаваних платних послуг і робіт, які виконують бюджетні установи залежно від профілю своєї діяльності, платне навчання у вищих навчальних закладах, платні медичні послуги, науково-дослідні роботи, транспортні послуги і т.д

Розглядаючи позицію державного регулювання у вирішенні назрілих питань внутрішнього аудиту в державному секторі, слід зазначити, що Міністерством фінансів України разом із Головним Контрольно-Ревізійним Управлінням розроблена Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 24 травня №158-р., яка спрямована на зміну ідеології фінансового контролю відповідно до норм і правил Європейського Союзу (ЄС) вдосконалення правового поля в сфері державного фінансового контролю.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2005 року №456-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на 2005-2009 року», передбачене створення таких служб у центральних органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, у комунальних і державних підприємствах, державних цільових фондах, а також у суб'єктах господарювання, у статутних фондах яких більше 50% належить державі. У центральних органах влади планується створити служби внутрішнього аудиту до 2008 року, в інших державних установах і організаціях такі служби будуть створені після формування законодавства про державний внутрішній фінансовий контроль.

Вирішення проблем правового й методологічного забезпечення державного фінансового контролю, на наш погляд, дасть можливість створити:

- принципово нову систему державного фінансового контролю, у тому числі й внутрішнього аудиту на рівні всіх розпорядників бюджетних коштів;

- нормативно-правову базу державного фінансового контролю, у тому числі й внутрішнього аудиту;

- впровадити сучасний методичний, логічний, матеріально-технічний й інформаційний ефективний державний контроль.

Сьогодні, як один з інструментів системи внутрішнього контролю, планування кошторисних призначень, бухгалтерського обліку й ефективного керування, може виступити внутрішній аудит. Його організація дозволить «розвантажити» плановий відділ, бухгалтерську службу від здійснення не тільки наступного контролю, але й від економічного аналізу з елементами управлінського аудиту.

Організація ефективного внутрішнього аудиту потребує певних витрат - як фінансових, так і з погляду часу й зусиль, необхідних для пошуку або підготовки кваліфікованих фахівців з аудиту в бюджетних установах.

У бюджетних установах доцільно створювати внутрішній фінансовий аудит, виходячи з бюджету організації, складності й специфіки здійснюваних фінансово-господарчих операцій і чисельності працюючих.

Сформований структурний підрозділ внутрішнього аудита й комплекс розроблених планів організаційних заходів, методичного забезпечення його діяльності дозволить постійно здійснювати контроль цільового й ефективного використання бюджетних коштів, давати зважену оцінку об'єктам внутрішнього аудиту в сучасний момент і що важливо дати оцінку майбутнього стану досліджуваних об'єктів. Оцінка майбутнього стану досліджуваних об'єктів - результат дослідження проблем удосконалювання відповідних сторін системи керування бюджетним механізмом.

Доцільно класифікувати внутрішній аудит у бюджетній установі.

Функціональний аудит по характеру бюджетної установи провадиться для оцінки якості виконання основних функцій установи й керування підрозділом або посадовою особою.

При комплексному внутрішньому аудиті оцінюється якість виконання різних функцій у їхньому взаємозв'язку й взаємодії.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30