Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Касові видатки накопичуються по кредиту цих рахунків, а по дебету записуються суми, спрямовані на відновлення касових видатків, суми фінансування, що надійшли.

Аналітичний облік касових видатків ведеться у Картці аналітичного обліку касових видатків, затвердженій наказом Державного казначейства від 06.10.2000 р. № 100, у розрізі КЕКВ. За кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, щодо кожного виду грошових коштів спецфонду ведуться окремі картки.

Картка відкривається на місяць і заповнюється щодня на підставі виписок з рахунків. Суми відшкодованих касових видатків записують на зворотному боці.

Малюнок № 2.1.1.

Схема обліку касових видатків бюджетних установ.

Первинні документи, виписки банків (ДКУ)

 

Меморіальні ордери №2, 3, 3а

 

Журнал-головна книга

 

Картки аналітичного обліку касових видатків  

Звітність про виконання кошторису видатків

Таблиця № 2.1. 3.

Бухгалтерські проводки з обліку касових видатків згідно даних обліку ПТУ-33 за серпень 2002 року.

П.п.

КЕКВ

Зміст господарських операцій

Дт.

Кт.

Сума, грн.

1.

 

Надійшло фінансування від ДКУ на погашення заборгованості

311

681

91760

2.

 

Перераховано заборгованість по внесках у Пенсійний фонд

651

311

22425

3.

 

Перераховано до бюджету суми заборгованості по прибутковому податку

641

311

9659

4.

 

Продовження таблиці 2.1.3.

Перераховано заборгованість по внесках в фонд соціального страхування.

652

311

2363

5.

 

Перераховано профспілкові внески

666

311

693

6.

 

Перераховано в касу грошові кошти для виплати зарплати.

301

311

56560

   

ВСЬОГО ЗА МІСЯЦЬ

   

183460

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30