Опоряджувальні роботи водними фарбувальними сумішами

Загальні відомості про приготування водних фарбувальних сумішей

Щоб правильно приготувати і підібрати колір фарбувальної суміші, треба знати закони змішування фарб і властивості кольорів. Фарбувальну суміш звичайно приготовляють під наглядом бригадира малярної бригади або кваліфікованого маляра-колерувальника.

Водною називають таку суміш, у якій застосовують в'яжучі матеріали, здатні розчинятись у воді або тужавіти під її дією. Такі суміші до робочої в'язкості розводять водою.

Водна фарбувальна суміш складається з пігментів, в'яжучого матеріалу і води. Пігменти можна використову­вати хроматичного або ахроматичного кольору. Дуже рідко в малярній практиці водні фарбувальні суміші при­готовляють з одного кольорового (хроматичного) пігмен­ту. Така суміш забарвлює поверхню в насичений, іноді яскравий колір, який стомлює зір, негативно впливає на нервову систему людини. Тому стіни, стелі і фасади житлових, учбових і промислових будівель фарбують розбіленими сумішами — розбілами. Для розбілу водних фарбувальних сумішей застосовують крейду або вапно. Насиченими за кольором сумішами фарбують деякі гро­мадські приміщення (кафе, магазини, фойє кінотеатрів, клубів тощо).

За насиченістю кольорового тону виділяють суцільні, інтенсивні, нормальні і розбілені фарбувальні суміші.

Суцільна фарбувальна суміш перед доданням до неї клею складається з 100 % хроматичного пігменту (без домішок білих пігментів). Такі суміші іноді використову­ють для виконання фільонок і малюнків у фризах та бордюрах. Суцільну фарбувальну суміш можна приготов­ляти тільки з пігментів, які мають незначну фарбувальну здатність.

Інтенсивна фарбувальна суміш складається з 60— 90 % кольорових пігментів і 10—40 % крейди або вапна.

Інтенсивною сумішшю фарбують фільонки, бордюри, па­нелі.

Нормальна фарбувальна суміш має 50 % кольорових пігментів і 50 % білого пігменту.

Розділена фарбувальна суміш складається з 5—40 % кольорових пігментів і 60—95 % білого пігменту. Це найпоширеніший вид фарбувальних сумішей.

Клейові фарбувальні суміші приготовляють на основі крейди або готової крейдяної пасти, яку виготовляють у фарбозаготівельній майстерні. Якщо суміш приготовля­ють з крейди, то крейду за добу до використання замочу­ють у діжці з водою. Потім її перемішують і проціджують крізь сито. В утворену крейдяну пасту поступово додають кольорові пігменти, попередньо замочені у воді і розтерті. Якщо до пасти добавити пігменти у сухому вигляді, то в масі крейди вони розподіляться нерівномірно і при фарбуванні грудочки пігменту залишатимуть на поверхні кольорові смуги.

Водні фарбувальні суміші після висихання на поверхні значно світлішають. Тому після добавляння в суміш кольорового пігменту слід зробити пробне фарбування. Для цього кусок паперу покривають сумішшю і висушу­ють над вогнем. Суху пробу порівнюють із зразком зада­ного тону. Якщо колір проби відрізняється від кольору зразка, то в суміш добавляють пігмент або крейду. Най­краще для сухої проби фарбувальної суміші замість паперу користуватись попередньо нагрітим куском скла або силікатною цеглою.

У підібрану за кольором суміш добавляють окремо приготовлений розчин клею і випробовують її на заклею­вання, тобто на достатність клею в суміші. Зроблена суміш не повинна бруднити рук, якщо потерти об неї зворотний бік долоні. Фарбувальна суміш не повинна мати також надлишку клею, оскільки така суміш погано розтушовується, залишає сліди від щітки і темні клейові плями на поверхні, може потріскатись і відстати від поверхні.

Рідка суміш має велику текучість і під час нанесення на поверхню стікає з неї, внаслідок чого дає погану покривність, а густа — при фарбуванні залишає на по­верхні сліди від щітки. Тому перед використанням суміші її в'язкість перевіряють віскозиметром ВЗ-4 (рис. 128). Віскозиметр має вигляд чашки об'ємом 100 см3. У дні віскозиметра є отвір діаметром 4 мм, крізь який меже вільно витікати суміш, яку випробовують.

В'язкість визначають залеж­но від часу витікання 100 см3 фарбувальної суміші з віскози­метра. Для цього отвір закри­вають пальцем і віскозиметр за­повнюють сумішшю. Відкривши отвір, водночас пускають се­кундомір. Кінцем витікання вва­жають момент, коли суміш пе­рестане текти струминою і з'я­виться перша крапля. Клейова суміш повинна витікти з віско­зиметра ВЗ-4 протягом: для на­несення щіткою — 30—35 с, фарборозпилювачем — 35— 40 с.

В умовах будівництва в'язкість визначають пробою на склі. Для цього на скляну пластинку наносять краплю суміші і ставлять скло вертикально. Крапля суміші нормальної в'язкості повинна стекти на 3—4 см. Якщо суміш рідка, то її треба, згустити, для чого до фарбувальної суміші добавляють розчин мила, мідного купоросу або алюмінієво-калійного галуну.

Фарбувальної суміші приготовляють стільки, щоб її вистачило на фарбування всього приміщення, оскільки підібрати другу порцію суміші такого самого кольору, як і перша, майже неможливо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17