Кисть у цілому. Розвиток кісток вільної верхньої кінцівки. Вікові, статеві та індивідуальні особливості кісток верхньої кінцівки

Сіднична кістка (os fschii) розміщується донизу від кульшової западини і складається з тіла (corpus ossis ischii) та гілки (ramus ossis ischii). Тіло з'єднується з клубовою і лобковою кістками, а його задній край на межі з клубовою кісткою утворює велику сідничну вирізку, нижче від якої знаходиться мала сіднична вирізка. Велику сідничну вирізку відділяє від малої сіднична ость. На межі між тілом сідничної кістки та її гілкою знаходиться обернений назовні і назад сідничний горб (tuber ischiadicum), до якого прикріплюються зв'язки та м'язи.

Лобкова кістка (os pubis) складається з тіла (corpus ossis pu-bis) і верхньої та нижньої гілок (гаті superior et inferior ossis pubis).

Тіло кістки з'єднується з клубовою і сідничною кістками і утворює передню частину кульшової западини. Верхня гілка лобкової кістки відходить від її тіла вперед, униз та присередньо, а її верхній край дещо загострений і має назву гребеня лобкової кістки. Його передній відділ закінчується лобковим горбком. Уздовж нижнього краю верхньої гілки лобкової кістки проходить затульна борозна, де лежать однойменні судини і нерв.

До нижньої частини переднього відділу верхньої гілки приєднується під кутом нижня гілка лобкової кістки, а в місці їхнього з'єднання утворюється поверхня зрощення, що має овальну форму.

Щоб відрізнити тазові кістки, слід пам'ятати, що кульшова западина обернена вниз і назовні, а клубова — назад і вгору.

Таз (pelvis) утворюється двома тазовими кістками, крижовою кісткою та куприком, що з'єднуються між собою суглобами і зв'язками в міцне кісткове кільце (Рис. 3).

За формою таз нагадує глибоку тарілку з розвернутими краями, що дозволяє розділити його на великий та малий (pelvis major et minor).

Великий таз обмежений по боках крилами клубових кісток, а ззаду — нижніми поперековими хребцями та основою крижової кістки. Від малого таза він відділяється пограничною лінією, яка проходить по гребеню лобкової кістки, дугоподібній лінії клубової кістки і переходить через мис на протилежний бік. Ця лінія обмежовує верхній отвір таза, нижче від якого розташована порожнина малого таза.

Рис. 3. Таз жіночий (вигляд спереду):

1 — сіднична кістка; 2 — гілка сідничної кістки; 3 — лобкова кістка; 4 — затульний отвір; 5 — симфіз лобка (диск міжлобковин); 6 — тіло лобкової кістки; 7 — кульшова западина; 8 — верхня гілка лобкової кістки; 9 — сідничний горб; 10 — суглоб крижово-куприковий; 11 — отвори міжхребцеві; 12 — крило клубової кістки; 13 — суглоб крижово-клубовий; 14 — основа крижової кістки.

Передня стінка малого таза складається з лобкового зрощення та частин лобкових кісток і має висоту 50—55 мм. Його задня стінка утворена крижовою і куприковою кістками та зв'язками, а бічні стінки — клубовими та сідничними кістками.

У передньо-нижніх частинах бічних стінок малого таза є затульні отвори, обмежені тілами та гілками сідничних і лобкових кісток. Затульними ці отвори названі через те, що вони майже цілком затягнені сполучнотканинними перетинками.

Нижня границя малого таза проходить по краях нижнього отвору таза, що сформований куприком, гілками сідничних кісток, нижніми гілками лобкових кісток та нижнім краєм лобкового зрощення.

Під лобковим зрощенням і нижніми краями нижніх гілок правої та лівої лобкових кісток знаходиться підлобковий кут (angulus subpubicus), розмір якого залежить від віку людини, її статевих, а також індивідуальних особливостей. Різницю в будові чоловічого і жіночого таза можна чітко визначити, починаючи з періоду статевого дозрівання (13—16 років).

Жіночий таз ширший за чоловічий тому, що крила клубових кісток розміщені більш горизонтально, а самі кістки тонші. Верхній отвір жіночого таза за формою еліпсоподібний і більший за розміром, ніж чоловічий. Форма порожнини малого таза у жінок наближається до циліндричної, тоді як у чоловіків вона лійкоподібна. Мис крижової кістки у жінок менше вигинається у порожнину малого таза, ніж у чоловіків. Нижній отвір жіночого таза, як і верхній, значно ширший за чоловічий, тому що відстань між сідничними горбами більша, а куприк менше вигинається вперед. Слід також пам'ятати, що у нормально розвиненої жінки підлобковий кут має форму дуги, а у чоловіків він гострий.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4