З’єднання деталей машин

4. Висота катета по внутрiшньому перемитру диска

приймаємо к1=6мм.

5. Висота катета по зовнішньому перемитру диска.

Так як F11>F12 i l1фл<l2фл, то бiлье напружений шов по внутрiшньому перемитру диска. Для нього висота катета К2=6мм. По зовнiшньому перемитру диска приймаєм К2=К1=6мм. Суцільний шов мiняєм переривчастим – шість участкiв довжиною l=10К2=60 мм кожний.

Розрахунок напруги зрiза цього шва

Міцність шва забезпечується.

6.Клеєві зєднання

Клеєві з’єднання примінять для метала i неметалевих матерiалiв. Переваги – можливість з’єднання різнорідних матерiалiв, герметичнiсть, стiйкiсть проти корозії, можливість з’єднання дуже тонких листових деталей, мала концентрація напруги. Недоліки – порівняно невисока міцність, низька теплостiйкiсть.

На міцність клеєві з’єднання впливає характер навантажень, конструкція з’єднання, марка клею, технологія склеювання i час (з часом міцність деяких клеїв зменшується). Для склеювання рiзних матерiалiв застосовують велику кiлькiсть марок клею, вiдрiзняються фiзико – механічними i технологічними властивостями (клей БФ, ВК – 1, ВК – 2, МПФ – 1, та інші). Найбiльшого примiнення в машинобудiвництвi отримали накладнi клеєві з’єднання, працюючі на здвиг.

Перед склеюванням з’єднуючі поверхнi обробляють наждачною шкуркою, так як ширшава збiльшує поверхнiсть склеювання. Товщина слою клею повинна бути 0.05 .0.15мм.

Розрахунок на міцність клеєних з’єднань виготовляють на здвиг методами опору матерiалiв. Для з’єднання, отриманих клеями основних марок, приймають допустиму напругу на здвиг [ τ]c=10…15 H/мм2.

7. Загальні вiдомостi про з’єднання з натягом

З’єднання з натягом здійснюється пiдбором вiдповiдних посадок, в яких натяг створюється необхiдною різністю посадочних розмiрiв насаджуваних одна на одну деталей. Взаємна нерухомість з’єднуючих деталей забезпечується силами тертя, виникаючими на поверхні контакту деталей. Збільшенню коефіцієнта тертя сприяє мікро нерiвностям на з’єднаних поверхнях.

З з’єднань деталей з натягом найбiльше поширення отримали циліндричні з’єднання, в яких одна деталь обхвачується другою по циліндричній поверхні.

Характерними прикладами деталей, з’єднаних посадкою з натягом, є: вiнця зубчастих i черв’ячних коліс, підшипники кочення, ротори електродвигунiв i т. д.

З’єднання деталей з натягом умовно вiдносяться до нерозривних з’єднань, але циліндричні з’єднання, особливо при закалених поверхностях, допускають розбору (розпресовку) i нову зборку (запресовку) деталей.

Циліндричні з’єднання по методу зборки розподіляють на з’єднання, збірні запресуванням. Міцність з’єднання деталей, зібраних з нагрiвом або охолодженям, вище міцності з’єднань запре совки (приблизно в 2.5 рази).

Запресовку деталей проводять на гідравлічних, винтових i ричажних пресах. Для зменшення пошкоджень стикуючi поверхнi змащують рослиним маслом. Швидкість запресування не більше 5 мм/с.

Для з’єднання з допомогою грiття температура грiття деталi повина бути нища температури низького вiдпуску. Для сталей допустима температура грiття [t]=230…240 0C, для бронз [t]=150…200 0C . В залежності від потрібної температури обхвачену деталь нагрівають в водi (до 100 0С), в маслi (до 130 0С), в електричнiй чи газовiй печі.

Обхвачену деталь охолоджують сухим льодом (температура випаровування – 80 0С) або рiдким повітрям (температура випаровування – 190 0С). Застосування рiдкого повітря потребує норм дотримання безпеки, при цьому деталi повинi бути обезжирені.

Переваги з’єднань з натягом. 1. Простота конструкції i хороше базування з’єднуючих деталей. 2. Велика навантажувальна здатність.

Недоліки. 1. Трудність при збиранні i особливо при розбиранні. 2. Росiювання міцності у зв’язку з коливаннями дійсних посадкових розмiрiв в нормi допустимих.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13