З’єднання деталей машин

Напруження кручення від моменту в різьбі

Еквівалентне напруження на болті, по гіпотезі енергії формозміни,

Відношення напружень

Прийняв для метричної різьби з великим кроком , і , дістанемо . Тоді при прийнятих

Література:

1. Устюгов І.І. Деталі машин. – К.:«Вища школа», 1984. – 306 с.

2. Куклін Н.Т., Кукліна І.С. Деталі машин. – К.:«Вища школа», 1987. – 275 с.

3. Решетов Д.Н. Детали машин. – М.:«Машиностроение», 1989. – 416 с.

4. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя в 3 т. М:«Машиностроение», 1979-1982. – 370 с.

5. Заблонский К.И. Детали машин. – К.:«Вища школа», 1985. – 428 с.

6. Крагельский И.В., Михин Н.М. Узлы трения машин: Справочник. М., 1984. – 280 с.

7. Поляков В.С., Барбаш И.Д., Ряховский О.А. Справочник по муфтам. – М.:«Машиностроение». 1979. – 270 с.

8. Детали машин: Атлас. /Под ред. Д.Н.Решетова. – М.:«Машиностроение», 1988. – 270 с.

9. Кудрявцев В.Н. Детали машин. – М.-Л.:«Машиностроение», 1980. – 360 с.

10. Проектирование механических передач. /Под ред. С.А.Чернавского. – М.:«Машиностроение», 1984. – 318 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13