З’єднання деталей машин

ПЛАН

1. Загальні відомості про зварні з’єднання.

2. Основний тип і елементи зварювальних з’єднань.

3. Розрахунок на міцність зварювальних з’єднань.

4. Допустимі напруги для зварних з’єднань.

5. Рекомендації з конструювання зварних з’єднань.

6. Клеєві з’єднання.

7. Загальні відомості про з’єднання з натягом.

8. Розрахунок на міцність з’єднання з натягом.

9. Рекомендації з конструювання з’єднань з натягом.

10. Загальні відомості про різьбові з’єднання.

11. Геометричні параметри різьби.

12. Основні типи різьб.

13. Способи виготовлення різьб. Конструкційні форми різьбових з’єднань.

14. Стандартні з’єднувальні деталі.

15. Способи штопорення різьбових з’єднань.

16. Силові співвідношення в гвинтовій парі.

17. Момент загвинчування.

18. Самогальмування і ККД гвинтової пари.

19. Класи міцності і матеріали різьбових деталей.

20. Розрахунок різьбових з’єднань на міцність.

1 Загальні відомості про зварні з’єднання

Нерозривними називаються з’єднання, які неможливо розібрати без руйнування чи пошкодження деталі. До них відносяться заклепочні, зварювальні i клейові з’єднання, а також посадки з натягом.

Розривними називають з’єднання, яке можна розбирати i знову збирати без пошкодження деталей. До розривних відносять різьбові, шпоночнi та iншi з’єднання.

Проектування з’єднань – відповідальна робота, тому що руйнування в машинах відбувається переважно в місцях з’єднання.

В натуральному курсi заклепочні з’єднання не розглядаються.

Зварювальнi з’єднання представляють собою основний тип нерозривних з’єднань. Вони утворюються шляхом місцевого нагрiву деталей в зонi їх з’єднання. В сучасному машинобудуванi застосовуються рiзнi види зварки. Найбiльше поширення дістали електричні види, основними з яких є дугова i контактна зварка. Розрізняють три види дугової зварки :

1) автоматична зварка під флюсом. Цей вид зварки високовиробничий i економічний, дає хорошу якiсть шва. Використовується в масовому виготовленi для конструкцій з довгими швами;

2) напівавтоматична зварка під флюсом. Застосовується для конструкцій з короткими переривчастими швами;

3) ручна зварка. Застосовується в тих випадках, коли інші види зварки не рацiональнi. Цей вид зварки мало виробничий. Якiсть шва залежить від кваліфікації зварника.

Для дугової зварки застосовуються електроди з різною обмазкою. Для зварки конструкцiйних сталей рекомендуються електроди Э34, Э42, Э42А, Э46А, Э50, Э50А, Э55 та інші. Число після букви Э означає мінімально гарантiйний бар’єр міцності метала шва в кгс/мм². Буква А означає гарантiйне отримання високих пластичних якостей метала шва.

Контактна зварка застосовується в серiйному i масовому виробництвi для накладних з’єднань тонкого листового металу ( точечна, шовна контактна зварка) або для стикових з’єднань круглого i полосового металу ( стикова зварка ).

В подальшому розглядаються з’єднання, зробленi дуговою зваркою.

Переваги зварювальних з’єднань. 1. Недорога вартість з’єднання дякуючи малiй трудоємкостi зварки i простотi конструкції зварного шва. 2. Порівняно невелика маса конструкції (на 15 .25% менше маси клепаної), так як: а) через вiдсутнiсть дирок під заклепки потрібно менше площi січення зварювальних деталей; б) з’єднання деталей може бути виконане баз накладок; в) вiдсутнi виступаючі масивнi головки заклепок. 3. Герметичнiсть i плотність зєднання. 4. Можливість автоматизації процеса зварки. 5. Можливість зварки товстих профiлiв.

Недоліки. 1. Надійність зварного з’єднання залежить від кваліфікації зварника. Застосування автоматичної зварки ліквідує цей недолік. 2. Короблення деталей через нерiвномiрне нагрівання в процесi зварки. 3. Недостатня надійність значних вiбрацiйних i ударних нагрузках. По мiрi досконалості зварки цей недостаток проявляється в меншій степені.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13