Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Чернівецькому об’єкті

Зміст

Вступ

Фізико-географічна та економічна характеристика об’єкту.

Вивченість об’єкта в топографо-геодезичному відношенні.

1. Технічна частина

1.1. Вихідні дані до проекту

1.2 Проектування топографічного знімання .

1.2.1. Основні вимоги до топографічного знімання .

1.2.2. Метод топографічного знімання

1.2.3. Розрахунок основних даних для аерофотознімання .

1.2.4. Проект розміщення планових розпізнавальних знаків

1.2.5. Проект розміщення висотних розпізнавальних знаків

2. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт

2.1 Підрахунок обсягів робіт .

2.2 Складання кошторису на обсяг топографо-геодезичних робіт .

3. Планування та організація робіт

3.1 Складання календарного графіка .

3.2 Загальні питання організації робіт на об’єкті .

3.2.1 Організація робіт по створенню планово-висотної

основи та знімальних робіт на об’єкті

3.2.1.1 Підготовчі роботи

3.2.1.2 Польові роботи .

3.2.1.3 Камеральні роботи .

3.2.1.4 Завершувальні роботи .

Висновки

Додатки

Перелік посилань на джерела

Вступ.

Актуальним питання в даному курсовому проекті є планування і організація робіт виконання комплексу топографо - геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1 : 50000 для ведення кадастру на території Чернівецької міської ради.

Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого Чернівецьким обласним відділом земельних ресурсів . Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вхідних даних курсовий проект розроблений в такому порядку :

1. Пояснююча записка . В даній частині проведено короткий опис вихідних даних. Розробка технологічної схеми виконання робіт . В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання , а також розрахунково – технологічну схему виконання робіт з врахуванням ситуації і рельєфу території , що підлягає зніманню , масштабу і площі об’єкту знімання .Враховуються вище наведені вимоги, мною вибрано комбінований метод знімання . В розділі виконано розрахунок основних даних для АФЗ та запроектовано планово – висотну прив’язку знімків.

2. Підрахунок об’ємів робіт . Складання кошторису та комплекс топографо геодезичних робіт . Розрахунок трудових та грошових затрат виконано по нормативним розцінкам згідно правил і розцінок , які встановлені в діючих нормативних документах . Розрахунки і нормативи трудових затрат розраховуються для виконання робіт на Чернівецькому об’єкті за допомогою поправочних коефіцієнтів приведені до умов робіт і оплати праці , які діють на час складання проекту .

3. Планування і організація робіт. В цьому розділі приведені строки виконання робіт відповідно календарному плану, а також розроблені питання з організації проведення польових і камеральних робіт. Слід зауважити про те , що велика роль при розв'язуванні завдань топографо-геодезичного виробництва належить технічному проектуванню , від якого залежить успіх виробництва .

Мета даного курсового проекту полягає в тому, щоб закріпити знання і підвищити рівень кваліфікації студентів із предмету “ Організації і управління виробництвом ” , що в подальшій нашій практичній діяльності матиме позитивний вплив на результати виконаних нами робіт . Також даний курсовий проект можна використати як елементарний приклад того , що і як потрібно виконувати при плануванні і організації виконання комплексу топографо – геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1: 2000 для ведення кадастру на необхідних територіях .

Фізико-географічна та економічна характеристика об’єкту.

Чернівці—місто, обласний центр. Розташовані в центральній частині області, на берегах р. Пруту. Залізничний вузол, автостанція, аеропорт. Площа 153 км2. поділяється на 3 міські райони. Населення 257,3 тис. чол. Прут поділяє Чернівці на підвищену правобережну і низовинну лівобережну частини. Пересічна температура січня -2,00, липня +19,30. опадів 624 мм. на рік. У місті ботанічний сад то дендрологічний парк Чернівці. 14 пам’яток природи. Чернівці – промислового вузла. Серед підприємств машинне будівництво і металообробної промисловості – виробничі об’єднання «Електронмаш», «Чернівцілегмаш», заводи «Емаль-посуд», «Індустрія», машинобудівельний. Легка промисловість представлена виробничими об’єднаннями: бавовняним «Восход», швейним «Трембіта», панчішним, рукавичко-трикотажним, взуттєвим. Розвинута харчова промисловість: м’ясний, олійножировий комбінати, об’єднання хлібопекарської промисловості, молочний, цукровий, пивоварний заводи, кондитерсько фабрика. Підприємства лісової, деревообробної то хімічної промисловості. У місті – Чернівецький університет, медичний інститут, торговельно-економічний інститут, 12 спеціальних навчальних закладів, 10 професійно-технічних училищ та інші. Чернівецький обласний центр гідрометеорології, Чернівецький відділ Географічного товариства України. Турбаза «Чернівці», туристичний готель «Турист».

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23