Облік та аналіз заробітної плати в АКБ "Форум"

ЗМІСТ

Вступ .2 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку та аналізу заробітної плати 5 1.1 Економічний зміст поняття „заробітна плата” .5

1.2 Системи, форми та види оплати праці 12

1.3 Побудова синтетичного та аналітичного обліку праці та її оплати 24

1.4 Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури .34

Розділ 2. Облік та аналіз заробітної плати в АКБ „Форум” 56

2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 56

2.2. Методика розрахунку заробітної плати банківських працівників .61

2.3. Облік і аналіз заробітної плати в АКБ Форум .66

2.4. Автоматизація розрахунків по заробітній платі в АКБ „Форум” 82

Розділ 3. Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці в АКБ „Форум” .91

3.1. Вдосконалення методичних підходів до організації обліку оплати праці в банку .91 3.2 Проблеми недосконалості форм і механізмів мотивації праці .94

Висновок 107

Список використаних джерел .110

Додатки

Вступ

На кожному підприємстві, галузі, організації чи установі в Україні має бути реальна і достовірна інформація про заробітну плату, її розмір, нарахування, утримання, виплату. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік.

Питання заробітної плати завжди цікавило і цікавитиме населення, адже це один із основних засобів існування сучасної людини, в цьому і спостерігається актуальність обраної мною теми. В Законі України «Про оплату праці» зазначається, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Метою роботи є висвітлення теоретичних знань пов’язаних із обліком та аналізом заробітної плати та перевірка їх доцільності у практичному застосуванні на прикладі даних про заробітну плату АКБ „Форум”.

Об’єктом дослідження та центром нашої уваги, як можна зрозуміти з вищенаведеної інформації, виступатиме заробітна плата, що є важливою ланкою системи соціально-трудових відносин, та її облік в АКБ „Форум”.

Предметом вивчення даної теми є :

· Теоретичні засади обліку і аналізу заробітної плати (закони, системи, форми, закономірності, принципи, механізми, методи .).

· Практичний аспект застосування досліджуваного об’єкту (ведення обліку заробітної плати в АКБ „Форум”, аналіз динаміки оплати праці, та система оплати праці банківських працівників).

· Проектування системи оплати праці, тобто удосконалення обліку заробітної плати по місцю проходження практики.

Для досягнення поставленої в роботі мети будуть використовуватись наступні методи економічного аналізу, які на сьогоднішній день широко застосовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ, з метою вмілого та бережливого витрачання всіх видів фондів, ліквідації безгосподарності, непродуктивних витрат і втрат, отже :

1) Метод порівняння (в роботі він застосовується при зіставлені планових і фактичних розмірів заробітної плати працівників банку „Форум”).

2) Метод відносних і середніх величин (застосовується при визначенні відносного і абсолютного відхилення по фонду заробітної плати).

3) Метод елімінування (а саме: прийом абсолютних різниць, який знайшов відображення при розрахунку середніх заробітків працівників та зміну їх рівня через наслідок факторів впливу на цю величину).

4) Метод аналітичний (за допомогою якого повністю розкритий теоретичний аспект заробітної плати, що спростило його практичне застосування).

Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53