Принципи природокористування, основні джерела і основи забруднення повітря

3. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: Лібра, 1998. – 249.

4. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології, - К.: МАУП, 2000. – 238 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6