Правові підстави та практичні рекомендації по застосуванню співробітниками податкової міліції заходів фізичного впливу

Загальні положення про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Згідно з аналізом загибелі та поранень працівників правоохоронних органів у критичних екстремальних ситуаціях можна зробити висновок, що співробітники:

1. Взагалі нехтують спеціальними засобами та засобами індивідуального захисту при виконанні службових обов’язків. Самонавіяність, що нічого зі мною не відбудеться, може привести до нещасних випадків;

2. Не кваліфіковано використовують заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Не знають правила їх застосування, характеристики і можливості. Не приділяють увагу маскуючому розташуванню та нестандартному використанню спеціальних засобів;

3. Не правильно розраховують сили супротивника, що призводить до неефективного застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї;

4. Не знають правові підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, тобто де, коли, як і проти кого їх можна застосовувати, а проти кого заборонено;

5. Не знають тактико-технічні характеристики спеціальних засобів та вогнепальної зброї;

6. Не знають яка відповідальність існує за неправомірне застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Відповідальність за ці недоліки можна покласти як на керівників підрозділів податкової міліції, так і на кожного співробітника.

Керівники:

– не проводять відповідні заняття з особовим складом;

– не забезпечують відповідними спеціальними засобами підрозділи;

– не контролюють забезпеченість засобами індивідуального захисту підлеглих , які виконують службові обов’язки, пов’язані з ризиком для життя і здоров’я.

В “Законі про міліцію” ст. 12 “Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї” сказано, що міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених « Законом про міліцію ».

Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.

У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків, і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим у найкоротший термін.

Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів примусу працівник міліції рапортом доводить до відома безпосереднього начальника.

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі випадки застосування зброї працівник міліції зобов’язаний негайно і письмово повідомити своєму начальникові для сповіщення прокуророві.

Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі спеці-альних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

У тексті “Кодексу поведінки…” вказано мету, задля досягнення якої може бути застосована сила: 1) попередження злочинів; 2) проведення правомірного затримання правопорушників або осіб, які запідозрені в скоєні правопорушення, або допомога в такому затримані. Підкреслюється, що не може бути застосована сила, що перевищує необхідні для цієї мети межі. силою, що перевищує необхідну для виконання завдань міліції межу, слід визнати таку, що завдала особі, яку затримують, шкоду, явно нерозмірну з небезпечністю посягання та обстановкою захисту.

Щоб застосування сили було правомірним, необхідна наявність правової та фактичної підстав застосування сили, взятих у їх сукупності.

Правова підстава – це наявність складу правопорушення у діях особи, а фактична – необхідність негайного його припинення із застосуванням сили.

Працівник міліції не буде нести відповідальності, передбаченої кримінальним законодавством, за нанесення шкоди особі, якщо його дії по застосуванню сили відповідали вимогам законодавства, що регламентує дії в стані необхідної оборони (ст.15 КК України). Для цього необхідно:

– щоб посягання було суспільно небезпечним, тобто таким, що стосується інтересів, які охороняються законом;

– посягання повинно бути наявним, тобто відбуватися в межах якогось часу. Воно починається з безпосередньої реальної загрози його виконання і закінчується в ту хвилину, коли перервано захистом або припинене самою особою, яка посягає;

– посягання має бути дійсним, тобто існуючим об’єктивно, а не тільки в уяві того, хто захищається;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3