Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”)

Тривалість обороту виробничих запасів представляє собою кількість днів, яка необхідна для перетворення виробничих запасів в грошову форму і є величиною оберненою до коефіцієнта оборотності.

360

Тο= 2005 = 40 (днів)

9

360

Тο2004= = 51 (днів)

7

Скорочення терміну оборотності в 2005 році на 11 днів (51-40) є позитивним.

Матеріаломісткість продукції є узагальнюючим вартісним показником і визначається як співвідношення суми матеріальних витрат до вартості виготовленої продукції і показує, скільки матеріальних витрат припадає на кожну гривню виготовленої продукції.

Аналіз матеріаломісткості проводиться у наступному порядку:

– визначається загальна оцінка матеріаломісткості продукції;

– аналізується зміна матеріаломісткості за окремими елементами витрат;

– визначається вплив зміни факторів на матеріаломісткість продукції;

– визначається вплив факторів на матеріаломісткість .

Аналіз матеріаломісткості продукції дає можливість пошуку резервів скорочення матеріальних витрат на виробництво продукції та сприяє зниженню собівартості.[39]

Аналіз матеріаломісткості проводиться за структурно-логічною, адактивною, краткою або мультиплікаційною факторними моделями.

Структурно-логічна факторна модель матеріальних витрат відображає зміну матеріаломісткості залежно від зміни загальної матеріаломісткості продукції, на які, у свою чергу, впливають фактори другого і третього рівнів. Структурно-логічна модель матеріальних витрат для ТзОВ „Уніплит” наведена на рис.3.2.

Рис. 3.2. Фактори, що впливають на зміну матеріаломісткості продукції і розміри матеріальних витрат на ТзОВ „Уніплит”[35]

Таким чином матеріаломісткість залежить від обсягу валової (товарної) продукції та суми матеріальних витрат на її виробництво. У свою чергу обсяг валової продукції у вартісному вираженні може змінюватися за рахунок кількості виготовленої продукції, її структури та рівня відпускних цін. Сума матеріальних витрат також залежить від обсягу виготовленої продукції, її структури, витрачання матеріалів на одиницю продукції і вартості матеріалів.

Структурно-логічна факторна модель дає лише загальну картину факторів впливу на матеріаломісткість, їх можна визначити на підставі табл.3.6., використовуючи метод ланцюгових підстановок.

Таблиця 3.6

Аналіз матеріаломісткості за прямими витратами

Показник

Умовні позначення

2004рік тис.грн.

2005рік тис.грн.

Відхилення

+/-

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Обсяг випущеної продукції (без ПДВ)

ВП

31760,5

55174,0

+23413,5

 

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Прямі матеріальні витрати

Сировина і матеріали

Паливно мастильні матеріали

Електроенергія

Комплектуючі вироби, запасні частини і допоміжні матеріали

Іеші матеріальні затрати

М

20173,3

15320,0

1291,4

2267,3

1036,5

258,1

36782,7

29139,5

1379,4

2347,8

1884,7

1401,3

16609,4

14419,5

88,0

80,5

848,2

1143,2

82,31

94,12

6,81

3,55

81,83

-

3

Матеріаломісткість за прямими витратами

Мм  

0,64

0,67

0,03

4,69

4

Прямі матеріальні затрати на підставі планової калькуляції виходячи з фактичного обсягу

Мк

19329,4

36,9413

-

-

5

Відхилення цін на матеріальні ресурси

∆Цр

11030,0

-

-

6

Відхилення відпускних цін на продукцію

∆Ц

-

5600,0

-

-

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54