Проектування редуктора вантажопідйомного механізму крана з електроприводом

ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Розрахунково-пояснювальна записка.

1.1 Визначення потрібної потужності електродвигуна.

1.2 Вибір електродвигуна.

1.3 Вибір діаметра каната та барабана вантажопідйомного механізму крану.

1.4 Визначення передаточних відношень ступенів редуктора.

1.5 Визначення обертових моментів на валах редуктора.

1.6 Визначення частот обертання валів редуктора.

1.7 Визначення міжосьової відстані валів редуктора.

1.8 Визначення модулів зачеплення зубчастих пар редуктора.

1.9 Визначення числа зубців зубчатих пар та остаточних значень міжосьової

відстані.

1.10 Визначення основних розмірів зубчастих шестірьон і коліс редуктора.

1.11 Визначення основних розмірів валів.

1.12 Вибір підшипників редуктора за динамічною вантажопідйомністю.

1.13 Визначення розмірів шпонок для з'єднання зубчастих колес з валами.

2. Графічна частина проекту

2.1. Збірне креслення редуктору у двох проекціях.

2.2.Робочі креслення деталей.

1.1 Визначення потрібної потужності електродвигуна

Потрібну потужність через параметри N, V, що задано, знаходять за формулою:

Рп = N•V/h, (кВт) (1)

Рп =15 • 0,15 / 0,86 = 2,61 кВт

де N – тягове зусилля (окружна сила) на барабані (кН);

V – швидкість вибирання барабаном вантажного канату (м/с);

h - коефіцієнт корисної дії (ККД) редуктора з муфтами та барабаном. Величину ККД визначають за формулою:

h = hб • h • h • h , (2)

h = 0,96 • 0,98• 0,98• 0,995 = 0,86

де hб - ККД барабана, який дорівнює hб=0,96;

hм - ККД муфт, які дорівнюють hм=0,98;

h3 - ККД зачеплення зубців, який дорівнює h3=0,98;

hп - ККД підшипників, які дорівнюють hп=0,995.

1.2 Вибір електродвигуна

Після визначення потрібної потужності роблять вибір електродвигуна, що можна виконати за допомогою табл. 1 із [4] для двигунів кранової серії МТКF при тривалості включення ПВ=25%.

У цій таблиці наведено потужність на валу Рв і частота обертання nд електродвигунів.

Таблиця 1.

Тип

Електродвигунів  

МТКF

011-6

012-6

111-6

112-6

211-6

311-6

312-6

411-6

412-6

Потужність на валу Рв (кВт)

1,7

2,7

4,1

5,8

9,0

13,0

17,5

27,0

36,0

Частота обертання n¶ (хвил.)

835

835

850

870

885

895

910

915

920

Вибір двигуна зроблено вірно, якщо Рв не менше Рп.

Двигун МТКF 012-6

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7