Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області

Зміст

Вступ

1. Огляд літератури.

1.1. Загальні відомості і складові частини земельного кадастру.

1.2.Сучасні методичні положення земельного кадастру і використання земель (методика проведення реєстрації земель, бонітування ґрунтів, економічної і грошової оцінки земель, автоматизація земельного кадастру).

2. Характеристика об’єкту проектування.

2.1.Природно – кліматичні умови (рельєф, клімат, ґрунти, рослинний покрив).

3. Існуючий стан організації ведення земельного кадастру.

3.1. Кадастрове зонування.

3.2. Кадастрові зйомки.

3.3. Реєстрація землі та нерухомості.

3.4. Облік кількості і якості земель.

3.5. Бонітування ґрунтів та економічна оцінка земель.

4. Аналіз існуючого використання земель.

4.1. Оцінка здійснення земельної реформи.

4.1.1.Формування території, встановлення меж сільської ради і населеного пункту.

4.1.2. Роздержавлення і приватизація земель на території сільської ради.

4.2. Аналіз ефективності вирощування сільськогосподарських культур.

4.3. Визначення урожайності культур і обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

4.4. Поголів’я і продуктивність худоби.

5. Екологічна придатність земель для вирощування сільськогосподарських культур.

6. Охорона природи.

7. Охорона праці.

8. Економіка, організація і планування робіт.

Висновки і пропозиції.

Бібліографічний список.

Вступ

Серед найважливіших проблем сьогодні особливе місце посідає проблема економічного використання, збереження і відтворення природних ресурсів.

А серед природних комплексів особливе місце має земля. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституція України визначає, що земля є національним багатством українського народу (ст. 14, с.7) і нинішні демографічні перетворення в суспільстві спрямовані на зміну форм власності на землю і їх рівномірний розвиток, охорону прав власників землі і землекористувачів, організацію раціонального використання землі, це обумовлює проблеми дослідження змісту, форми принципів і порядку ведення змісту, форми принципів і порядку ведення державного земельного кадастру для забезпечення сільських, селищних, міських, районних, обласних Рад, зацікавлених підприємств, установ, організацій, і громадян відомостями про землю з метою організації її раціонального використання та охорони, реформування земельних відносин, землеустрою, обґрунтування розмірів плати за землю.

Подальший розвиток сільського господарства у значній мірі залежить від рівня використання земельних ресурсів у всіх районах країни. Адже в певний період часу в результаті нераціонального землекористування було втрачено більшу частину продуктивних земель території України, що далі і продовжується.

Головною проблемою є постійне зменшення вмісту гумусу, який відіграє провідну роль у формуванні цінних агрономічних властивостей ґрунту, забезпеченні рослин поживними речовинами.

Такий катастрофічний стан наших земель вимагає невідкладних науково обґрунтованих заходів спрямованих на підвищення родючості ґрунтів та отримання екологічно чистих продуктів харчування.

Демографічні перетворення в Україні започаткували реформування виробничих відносин по шляху переходу до ринкової економіки, яка є сьогодні економічним базисом всіх розвинутих країн світу.

Досвід показує, що перехід до ринкової економіки забезпечується радикальною зміною форм власності на засоби виробництва насамперед у напрямі забезпечення пріоритету приватної власності.

Вибір форм господарювання належить селянам. І мабуть, неправомірно нехтувати їх волею, а потрібно всіляко її враховувати при вирішенні організаційно господарських питань.

Через відсутність належної координації контролю з боку державних органів за ходом реформи, несвоєчасне вирішення ряду організаційних і правових питань реформування земельних відносин, реалізація земельної реформи темпи залишилися незадовільними.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65