Рослинництво

ПЛАН

1. Рослинництво - наука і галузь сільськогосподарського виробництва. Класифікація та походження культурних рослин.

2. Загальна характеристика хлібних злаків.

3. Господарське значення і класифікація пшениць.

4. Біологія та агротехніка озимої пшениці.

5. Біологічні особливості та агротехніка ярого ячменю.

6. Біологія та агротехніка кукурудзи.

7. Загальна ботанічна характеристика зернобобових культур.

8. Господарське значення, біологія та агротехніка гороху.

9. Загальна ботанічна характеристика коренеплодів на прикладі цукрового буряка.

10. Біологічні особливості та агротехніка цукрових буряків.

11. Народногосподарське значення і біологія картоплі.

12. Агротехніка вирощування картоплі.

Рослинництво - наука і галузь сільськогосподарського виробництва. Класифікація та походження культурних рослин

Рослинництво - наука, що вивчає культурні рослини, різноманітність їх форм і сортів, особливості біології та найдоцільніші прийоми вирощування з метою отримання високих і стабільних урожаїв.

Рослинництво - це галузь сільського господарства, в якій проходить накопичення органічної речовини шляхом вирощування культурних рослин.

У сучасному розумінні рослинництво, вірніше рослинницькі науки, поділяють на власне рослинництво, яке займається вивченням польових культур (зернових і технічних), овочівництво, плодівництво, луківництво, лісівництво.

Основним завданням рослинництва є забезпечення людини продуктами харчування, тваринництва - кормами, а промисловість - сировиною.

Наука, яка займається питаннями вирощування рослин, в широкому розумінні, називається агрономією.

Становлення агрономічної науки проходило завдяки роботам багатьох видатних вчених.

А.Т. Болотов працював над основами впровадження чергування культур та їх урожайності.

І.І. Комов розробив основи плодозмінної сівозміни.

І.А. Стебут розробив наукові основи рослинництва, які виклав у праці "Основы полевой культуры".

М.І. Вавілов досліджував флору культурних рослин, розробляв питання генетики, екології, селекції рослин.

В.Я. Юр'єв є основоположником селекції і насінництва культурних рослин, селекціонером зернових культур.

М.М. Кулешов вивчав екологію польових культур, особливо кукурудзи і пшениці та наукові основи насінництва.

Розвиток агрономічної науки пов'язується також із роботами Д.М. Прянишникова, К.А. Тімірязєва, І.В. Мічуріна, В.В. Докучаєва, П.А. Костичева та ін.

Великий вклад у розвиток рослинництва внесли вчені-селекціонери В.М. Ремесло, Ф.Г. Кириченко, М.В. Цицин, В.С. Пустовойт та ін.

Основними напрямками інтенсифікації рослинницького виробництва є створення оптимальних умов вирощування рослин, селекція рослин з високими показниками фотосинтезу, які б успішно росли у загущених посівах, селекція нових більш високопродуктивних, стійкіших до хвороб та шкідників сортів, розробка нових енергозберігаючих технологій тощо.

Всі сільськогосподарські рослини за біологічними та господарськими ознаками поділяють на польові, овочеві, плодові, ягідні та лісні культури, які, в свою чергу, включають дрібніші класифікаційні групи.

Для польових культур єдину класифікацію встановити важко, так як багато з них можна віднести одночасно до різних груп. Але найпоширенішим є їх поділ за характером головного продукту, який одержують під час їх культивування:

Група 1. Зернові:

- хлібні злаки I групи (пшениця, жито, ячмінь, овес, тритікале);

- хлібні злаки II групи (кукурудза, просо, сорго, рис) та гречка.

Група 2. Зернобобові (горох, квасоля, соя, кормові боби, сочевиця, люпин, нут та ін.).

Дуже часто в сільськогосподарському виробництві зернові і зернобобові культури об'єднують в одну групу - зернові.

Група 3. Коренеплоди (буряк кормовий та цукровий, кормова морква, бруква, турнепс).

Група 4. Бульбоплоди (картопля, топінамбур).

Група 5. Баштанні (гарбуз, диня, кавун). Часто цю групу рослин відносять до групи овочевих культур.

Група 6. Олійні (соняшник, ріпак, рицина, льон олійний, арахіс, сафлор, кунжут тощо) та ефіроолійні (коріандр, фенхель, кмин, аніс, м'ята та ін.).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20