Типологія конфліктних особистостей

Як поводитися з конфліктною особистістю? Що очікують підлеглі від керівника?

Конфлікти виникають через складність характеру (конфліктність) особистостей. Серед конфліктних особистостей можна визначити

шість характерних типів, які найчастіше трапляються в процесі контактів.

1. Демонстративний — прагнення завжди бути в центрі уваги, користуватись успіхом. Навіть за відсутності "алібі" йдуть на конфлікт, щоб заявити про себе.

2. Ригідний (непокладистий, безкомпромісний). Люди такого типу характеризуються честолюбством, завищеною самооцінкою, невмінням і небажанням зважати на думку оточення. Поведінка їхня груба, безцеремонна.

3. Некерований — поведінка їхня імпульсивна, непродумана, непе-редбачувана, відсутній самоконтроль.

4. Винятково точний — добросовісні працівники, занадто скрупульозні, до всього підходять із позиції "завищених вимог". Усіх принижують, у них підвищена тривожність, підозрілість, дуже чутливі до оточення. Все це приводить до невлаштованості їх особистого життя.

5. Раціоналісти — ощадливі люди, завжди готові до конфлікту. Послужливі, але коли крісло під начальником хитке — перша кандидатура проти нього.

6. Безвольні — відсутність власних переконань, зброя в руках сильних, інші гадають "його устами глаголить істина".

Як поводитися з конфліктною особистістю

У процесі спілкування з конфліктною особистістю бажано дотримуватися таких правил:

• виявляйте витримку, щоб не дати можливості втягнути себе в конфлікт і посилити його;

• вислухайте тих, хто до вас звертається, дайте йому "поплакатися";

• не поспішайте з висновками й обіцянками, не говоріть зопалу;

• не переоцінюйте себе, свою інформацію, свою попередню думку про "складну особистість".

Пам'ятайте, що:

• управління людьми починається з управління собою;

• не поважаючи підлеглого, не зможеш домогтися поваги до себе;

• ніщо не цінується так дорого й не коштує так дешево, як ввічливість;

• вивчення підлеглих, їхня повага — умова успіху в роботі.

Що очікують підлеглі від керівника?

Від керівника завжди очікують більше, ніж від себе — це слід мати на увазі! Найпоширеніші очікування підлеглих такі:

• знання справи;

• уміння поставити роботу на високий організаційний рівень;

• бачити свою перспективу на майбутнє;

• вірити в добрий заробіток;

• відчути до себе увагу і повагу;

• вірити в чесність керівника;

• сподіватися на підтримку в складних ситуаціях тощо.

Саме управлінець, керівник не повинні бути конфліктними особистостями, проте інноваційними, цікавими, високопрофесійними, духовними та гуманними, тому що їм дано вибір бути вибраними. На керівників, управлінців — еліту — рівняється суспільство.

Правила, які повинні стати нормою життя державних службовців, управлінців будь-якого рівня

1. Безкорисливість. Державні службовці, управлінці зобов'язані приймати рішення тільки з точки зору суспільних інтересів, не дбаючи про свою власну користь; за свою працю вони отримують заробітну плату (мінімум її повинен відповідати потребам гідного прожиття).

2. Непідкупність. Державні службовці, управлінці не повинні ставити себе у фінансову залежність від осіб, які можуть негативно вплинути на виконання їхніх професійних обов'язків. Державні службовці, управлінці мають бути відданими державі, берегти свою честь перед народом.

3. Об'єктивність. Посадові особи повинні добирати гідні кадри, які були б об'єктивними щодо проблем і громадян, які потребують від них допомоги, поради.

4. Підзвітність. Службова діяльність посадових осіб має бути відкритою для перевірок. Контролюючим органам бажано самостінно готувати звіти й постанови, забути про "моду", коли звіти готують підзвітні.

5. Відкритість. Посадові особи повинні бути відкритими у прийнятті рішень.

6. Чесність. Посадові особи зобов'язані чесно обнародувати свої власні доходи. Особливо це стосується політиків-управлінців, які мають бути взірцем прозорості дій.

7. Керівництво. Державні посадові особи, управлінці повинні пропагувати чесну політику в державі та бути дієвими її учасниками. Керівні посади в сучасному вкраїнському суспільстві мають обіймати професіонали, високо духовні люди, патріоти нації. Наприклад, обраний державний парламент перебуває в центрі уваги щодо етики поведінки, в центрі боротьби за організацію функціонування влади, в центрі боротьби з корупцією, взагалі в центрі всієї політики, життя народу й існування держави.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4