Нервова система. Центральна нервова система

Нервова система

Живій речовині притаманна здатність сприймати зміни навколишнього середовища і відповідати на них пристосувальними реакціями, які відбуваються у всіх вищих тварин і людини завдяки існуванню у них нервової системи (systema nervosum). Нервова система регулює взаємовідносини органів та систем органів між собою, а також усього організму з навколишнім середовищем. Розглядаючи взаємовідносини людини з навколишнім середовищем, слід пам'ятати, що людина е суспільною істотою, яка не тільки безперервно пристосовується до навколишнього середовища, а й у процесі колективної праці активно діє на неї, переробляє її для своїх потреб.

Порівняльно-анатомічними дослідженнями доведено, що нервова система поступово ускладнюється і найвищого розвитку досягає у людини.

Для того щоб правильно зрозуміти структуру та функцію нервової' системи, треба зробити короткий огляд її онтогенезу. Нервова система зародка утворюється на ранніх етапах його розитку з ектодерми. Це ще раз доводить, що нервова система існує і розвивається для того, щоб сприяти взаємовідносинам між організмом та зовнішнім середовищем. Нервова система закладається у вигляді потовщення ектодерми, що розміщується вздовж серединної лінії спинної поверхні зародка.

З його потовщення поступово формується нервова трубка, на головному кінці якої (у зародка людини на перших двох місяцях розвитку) утворюються три мозкові пухирі, а саме: передній, середній та задній. Потім передній і задній пухирі поділяються на дві частини і таким чином утворюється п'ять пухирів, з яких розвиваються різні відділи мозку.

Передній пухир перетворюється на два: кінцевий мозок (telencephalon) та проміжний мозок (diencephalon); із середнього утворюється середній мозок (mesen-cephalon); із заднього пухиря — задній мозок (metencephalon); та довгастий мозок (myelencephalon).

Одночасно з формуванням мозкових пухирів мозкова трубка тричі згинається. Один згин опуклістю обернений догори (на рівні середнього мозку), другий — униз (приблизно посередині ромбоподібного мозку), а третій — розміщується нижче від другого на межі між майбутнім головним та спинним мозком. Частина мозкової трубки, що розміщується нижче від третього згину, перетворюється на спинний мозок, а її порожнина — на центральний канал спинного мозку.

Із кінцевого мозку розвиваються дві півкулі великого мозку (його називають так на відміну від мозочка — малого мозку), в товщі яких розміщуються бічні шлуночки — залишки порожнини кінцевого мозкового пухиря.

Із стінок другого пухиря формуються структури, які відносять до проміжного мозку, а саме: зоровий горб, підзоровогорбова, надзоровогорбова та зазоро-вогорбова частини, а також третій шлуночок, який з'єднується з бічними і є залишком порожнини другого мозкового пухиря.

Із стінок третього пухиря формуються складові частини середнього мозку, а саме: ніжки мозку, покришка та криша середнього мозку і водопровід мозку, що є залишком порожнини цього пухиря.

Із стінок четвертого пухиря утворюються міст та мозочок, а порожнина пухиря перетворюється на четвертий шлуночок. Усі ці структури об'єднують поняттям задній мозок. Третій та четвертий шлуночки сполучаються між собою з допомогою водопроводу мозку.

Стінки п'ятого пухиря перетворюються на довгастий мозок, а його порожнина частково редукується, а частково формує четвертий шлуночок.

Залежно від походження, будови та функції у розглянутих частинах головного мозку розрізняють стовбурову частину, або стовбур, та плащ. До стовбурової частини відносять похідні другого — п'ятого мозкових пухирів. Вони мовби продовжують спинний мозок і дещо нагадують його за будовою. Частини мозку, що розвинулися з першого пухиря і прикривають мозковий стовбур, називають плащем. Цей поділ пояснюють порівняльно-анатомічні дослідження, які доводять, що мозковий стовбур є філогенетично більш давнім утвором, ніж плащ.

На сучасному рівні розвитку неврології — науки про нервову систему, її будову та функції — нервову систему поділяють на центральну та периферичну systema nervosum centrale et periphericum; Рис. 1). До центральної нервової системи відносять головний та спинний мозок, а периферична складається з дванадцяти черепних та тридцяти одного спинномозкового нерва. Виділяють також автономну нервову систему (systema nervosum autonomicum), що складається з симпатичної та парасимпатичної частин. Автономна нервова система, як і центральна, має центральні та периферичні відділи.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12