Виховний захід з фізики “Таємниці чорного ящика”

ФІЗИЧНИЙ ВЕЧІР «ТАЄМНИЦІ ЧОРНОГО ЯЩИКА»

I. Вступ

Перший ведучий розповідає, що таке чорний ящик і яке його призна­чення. (Уящику схований конкретний прилад, предмет, а тому тре­ба розкрити таємницю ящика шляхом навідних запитань.)

Малюнки проектуються на великий екран за допомогою відео-проектора.

Другий ведучий інформує про порядок проведення вечора й за­кликає всіх при обмірковуванні будь-якого питання діяти за пора­дою Козьми Пруткова «Дивися в корінь!».

II. Розминка

Ведучі по черзі пропонують дітям загадки на тему «Фізика навко­ло нас» і до кожної загадки ставлять фізичне питання. Приклади загадок і питань до них

1. Чого в шафу не сховаєш? (Промінь світла)

Питання: Якого кольору біле світло?

Відповідь. Біле світло складне, складається із семи кольорів: чер­воного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього, фіолетового.

2. Горя не знаємо, а гірко плачемо. Що це? (Хмари)

Питання: Що більше: хмара або її тінь?

Відповідь. Хмара відкидає конус, що звужується до землі, пов­ної тіні, висота якого через значні розміри хмари велика. Тому тінь хмари на землі мало відрізняється за розмірами від самої хмари.

3. У воді не тоне й у вогні не горить. Що це таке? (Лід)

Питання: Коли лід може бути нагрівачем?

Відповідь. Коли інше тіло, що перебуває в контакті з льодом, має температуру, нижчу за його температуру.

4. Лежить на землі: не зафарбувати, не зіскребти, не завалити. (Тінь)

Питання: Як одержати від одного кілка тінь різної довжини?

Відповідь. Потрібно нахиляти його під різними кутами в напрям­ку до Сонця.

5. Заревів ведмідь на всі гори, на всі моря. Що це таке? (Грім)

Питання: На вулиці гроза, іде сильний дощ. Яке явище ми зафік­суємо раніше: почуємо грім або побачимо блискавку?

Відповідь: Раніше побачимо спалах блискавки, а пізніше почує­мо гуркоти грому. Так буде тому, що швидкість поширення світ­ла 300 000 км/с, а звуку в повітрі за нормальних умов й 20 °С — 340 м/с.

6. Що йде, не рухаючись із місця? (Час)

Питання: Чи завжди час іде з однаковою швидкістю?

Відповідь: Ні; його хід залежить від швидкості руху системи від­ліку.

III. Розкриття таємниць «чорних ящиків»

1-й ведучий (звертаючись до дітей). Назвіть будильник часів Олександра Македонського.

Після декількох відповідей нарешті хтось говорить «Півень». Ця відповідь і була задумана. Асистенти вносять «чорний ящик». Ве­дучий розкриває ящик й, на диво учнів, подає півня, склеєного із цуп­кого паперу, красиво розмальованого. А до його лапки прив'язана бірочка зі словами: «Не дражнити — клюється!»

2-й ведучий. Пропоную таке завдання: назвіть перший екі­паж людини. (Діти дають всілякі відповіді.)

Асистенти вносять «чорний ящик». Розкривають його й вийма­ють . іграшку — дитячу коляску. Ведучий знову звертається до уч­нів, ставлячи питання: Які сили виникають у ресорах дитячої коляс­ки і яке призначення ресор?

Відповідь: виникають сили пружності. Ресори складаються із пружних пружин. Під час їзди по поганій дорозі зберігають плав­ність ходу — руху в результаті своєї деформації.

1-й ведучий. А тепер фізична пауза. {Ставляться цікаві фі­зичні досліди з поясненням їхньої суті.)

Дослід 1. Варене яйце «уповзає» у пляшку. Беремо пляшку, ва­рене вкруту куряче яйце, очищене від шкаралупи, шматок паперу й сірника. Переконуємося, що яйце, покладене на горлечко пляш­ки, не провалюється усередину. У пляшку опускаємо палаючий па­пір і знову кладемо яйце на горлечко. Через якийсь час воно прова­люється усередину пляшки. Чому?

Дослід 2. На стіл ставлять порожню склянку. На неї кладуть фа­нерку (або ДВП), а зверху гирю масою 5 кг, можна 2 кг (з набору гир). Молотком різко вдаряють по гирі. Склянка під нею залишається ці­лою. Чому?

2-й ведучий. Продовжуємо розкривати таємниці чорних ящи­ків. Питання до залу: замінник футбольного м'яча. Що це?

Вислухавши відповіді (надувна куля, картоплина, паперова ко­робка й інші), ведучий витягує з «чорного ящика» консервну бля­шанку.

2-й ведучий. На кришці й днищі бляшанки виштампувані кон­центричні окружності — гофри. Яке їхнє призначення?

Відповідь: гофри дають можливість кришці й днищу сильно дефор­муватися при знаходженні, наприклад, у теплому приміщенні, при цьому вміст бляшанки може розширюватися за рахунок її вигинан­ня. Якби гофри були відсутні, то при нагріванні в бляшанках могли б виникнути щілини, що призвело б до псування консервів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2