Тести з відповідями по паталогічній анатомії

A. * Пародонтит

B. Гострий гнiйний перiодонтит

C. Хронiчний перiодонтит

D. Фiброзна дисплазiя

E. Періостит

6434 У хворого на слизовiй оболонці щоки виразка овальної форми з припiднятими краями з хрящеподiбним iнфiльтратом. Дно виразки м'ясисто-червоного кольору, покрите сiруватим сальним налетом. При мiкроскопiчному дослiдженнi - лiмфо-плазмоцитарний iнфiльтрат, переважно довкола дрiбних судин. В останнiх - пролiферацiя ендотелiю. Яке захворювання

A. * Сифiлiс

B. Травматична виразка

C. Ерозивно-виразкова лейкоплакiя

D. Виразка-рак

E. Виразково-некротичний стоматит Венсана

6435 Хвора 46 рокiв доставлена в клiнiку iз спонтанним переломом нижньої щелепи в дiлянцi кута. В мiсцi перелому кiстка замiщена щiльнуватою бiлiсуватого кольору тканиною з бурими включеннями. При патогiстологiчному дослiдженнi виявлено острiвцi округлої форми, обмеженi цилiндричним i кубiчним епiтелiєм. В центрi - полiгональнi, зiрчастi, овальнi клiтини, якi утворюють сiтку. Як називаться виявлена пухлина?

A. * Амелобластома

B. Аденоматоїдна пухлина

C. Одонтогенна карцинома

D. Комплексна одонтома

E. Одонтоамелобластома

6436 У хворого в дiлянцi нижнього латерального рiзця справа виявлено вогнищеве розростання м'яких тканин, яке виступає над рiвнем ясен, дiаметром 6 мм на широкiй нiжцi. Мiкроскопiчно: поверня вкрита багатошаровим плоским епiтелiєм, подекуди звиразкованим.Спостерiгаються хаотично розташованi пучки зрiлої сполучної тканини, невелика кiлькiсть кровоносних i лiмфатичних судин, периваскулярнi плазмоцитарно-лiмфоцитарнi iнфiльтрати. Hа окремих дiлянках - невеликi дiлянки остеоїдної речовини, оточенi остеобластами. Як називається виявлений

A. * Фiброзний епулiс

B. Папiлома

C. Ангiоматозний епулiс

D. Фiброма

E. Плоскоклiтинний рак

6437 У жiнки 38 рокiв в товщi привушної залози виявлено пухлину, яка складається з окремих вузликiв, роздiлених прошарками сполучної·тканини. Патогiстологiчно виявляються клiтини епiдермоїдного типу, якi утворюють солiднi структури. Слизоутворюючi клiтини формують тяжi, що вистилають порожнини, заповненi слизом. Третiм елементом пухлини є дрiбнi клiтини з гiперхромним ядром. Про яку пухлину слiд

A. * Мукоепiдермоїдна пухлина

B. Ациноклiтинна пухлина

C. Папiлярна цистаденома

D. Аденолiмфома

E. Аденокістозна карцинома

6446 У хворого ознаки пульпіту. При огляді виявляється, що порожнина зуба і каріозна порожнина, яка сполучається з нею, виповнені грануляційною тканиною, ярко-рожевого кольору, яка кровоточіть. Визначте вид пульпіту по характеру запалення.

A. *гранулюючий

B. гангренозній

C. серозний

D. гнійний

E. фіброзний

6447 При профілактичному огляді робітників, пов’язаних з виробництвом каменевугільних смол, у деяких виникали у ротовій порожнині ділянки стовщення і ороговіння слизової оболонки, переважно щік, білястого кольору, з шорсткою поверхнею, не хворобливі. Про яку патологію йде мова?

A. *лейкоплакія

B. папіломатоз

C. глосит

D. стоматит

E.

6470 У хворого, який помер від туберкульозу виявлено: в І сегменті правого легеня вогнище біло-сірого кольору, оточене капсулою, діаметром 3 см. Мікроскопічно: вогнище некрозу з капсулою, відсутність пері фокального запалення. Назвіть форму туберкульозу.

A. *Туберкульома

B. Гострий кавернозний туберкульоз

C. Фіброзно-кавернозний туберкульоз

D. Циротичний туберкульоз

E. Казеозна пневмонія

6471 У хворого, який знаходиться у клініці з ознаками отруєння ртуттю, у нирках відмічаються наступні процеси: вогнищеві некротичні зміни канальців головних відділів, набряк, лейкоцитарна інфільтрація та геморагії інтерстицію, венозний застій. Який стан розвився у хворого?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 
 76  77