Орнітофауна Коломийщини

В даному біотопі переважає такий вид як вівсянка звичайна (12,5 %)

Біотоп 4. Долини рік (Ворона, Чорнова)

У долинах обстежених рік зафіксовано 16 видів птахів:

соловей східний (Luscinia luscinia L),

малинівка (Erithaus rubecula L),

гаїчка болотна (Parus palustris L),

дрізд чорний (Turdus merula L),

дрізд білобровий (Turdus ibiacus L),

синиця велика (Parus major L),

дятел малий строкатий (Dendroconos minor L),

горихвістка звичайна (Phoenicurus phoenicurus L),

крутиголовка (Lynx forguilla L),

сорока (Pica pica L),

сіра ворона (Corvus cornix L),

іволга (Oriolus oriolus L),

зозуля звичайна (Cuculus conorus L),

синиця голуба (Parus calrulcus L),

сойка (Garrulus glandarius L),

жайворонок лісовий (Lullula aborea L).

Видовий склад долин рік (Ворона, Чорнова):

№ п/п

Вид

Кількість особин

%

1.

соловей східний  

5

6,25

2.

малинівка

7

8,75

3.

гаїчка болотна  

5

6,25

4.

дрізд чорний  

5

6,25

5.

дрізд білобровий  

9

11,2

6.

синиця велика  

11

13,7

7.

дятел малий строкатий  

2

2,5

8.

горихвістка звичайна  

4

5

9.

крутиголовка  

5

6,25

10.

сорока  

7

8,75

11.

сіра ворона  

1

1,25

12.

іволга  

5

6,25

13.

зозуля звичайна  

3

3,75

14.

синиця голуба  

5

6,25

15.

сойка  

4

5

16.

жайворонок лісовий  

2

2,5

 

80

99,9

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20