Орнітофауна Коломийщини

Сойка - Garrulus

Рід Сорока - Pica

Сорока — Pica pica L

3.2 Орнітофауна основних біотипів по Коломийщини

Видовий склад біотопів.

Матеріалом для написання даної роботи служать польові дослідження, які проводилися на протязі трьох років (2001-2003).

Було проведено маршрутний облік птахів, камеральна обробка польових досліджень. За період дослідження було обстежено 569 га лісових масивів, долини рік, агроценози.

На основі проведених польових досліджень нами виявлено на гніздуванні 78 видів птахів.

Проаналізуємо за розселенням, чисельністю та особливостями гніздування птахів на Коломийщині.

Біотоп 1. Мішаний ліс (Казанів, Шепарівці, Лісний Хлібичин)

В мішаному лісі гніздується 25 видів:

дрізд-гикоталь (Turdus pilaris L),

сорока (Pica pica L),

синиця велика (Parus major L),

зяблик (Fringilla collibs L),

вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybria L),

костогриз (Coccothraustes L),

щиглик (Carduclis carduclis L),

зеленяк (Chlorischloris L),

вівсянка звичайна (Emberiza citrinilla),

дрізд співочий (Turdus philomelos),

дрізд чорний (Turdus merula L),

коноплянка (Cannalina cannalina L),

іволга (Oriolus oriolus L),

зозуля (Cuculus conorus L),

малинівка (Erithaus rubecula L),

горихвістка звичайна (Phoenicurus phoenicurus L),

берестянка (Hippolais icterina viell),

жайворонок лісовий (Lullula arborea L),

соловей східний (Luscinia luscinia L),

довгохвоста синиця (Aegithalos caudatus L),

сойка (Garrulus glandarius L),

мухоловка сіра (Muscicopa striata pall),

кропивник (Troglodytes),

синиця голуба (Parus calrulcus L),

сіра ворона (Corvus cornix L).

Видовий склад мішаного лісу

п/п

Вид

Кількість особин

%

1.

Дрізд-гикоталь  

3

6,37

2.

Сорока  

5

7,35

3.

Синиця велика  

13

6,37

4.

Зяблик  

10

4,90

5.

Вівчарик-ковалик  

10

4,90

6.

Костогриз  

10

4,90

7.

Щиглик  

9

4,41

8.

Зеленяк  

8

3,92

9.

Вівсянка звичайна  

8

3,92

10.

Дрізд співочий  

8

3,92

11.

Дрізд чорний  

7

3,43

12.

Коноплянка  

6

2,94

13.

Іволга  

6

2,94

14.

Зозуля  

6

2,94

15.

Малинівка  

5

2,45

16.

Горихвістка звичайна  

5

2,45

17.

Берестянка  

5

2,45

18.

Жайворонок лісовий  

4

1,96

19.

Соловей східний  

4

1,96

20.

Довгохвоста синиця  

3

1,47

21.

Сойка  

3

1,47

22.

Мухоловка сіра  

3

1,47

23.

Кропивник  

3

1,47

24.

Синиця голуба  

3

1,47

25.

Сіра ворона  

2

0,98

 

149

100,00

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20