Нові надходження рефератів

 1. Особливості контролю знань логіки предикатів
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 2. Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 3. Принципи навчання
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 4. Завдання виховання дітей дошкільного віку
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 5. Проведення уроків історії Україні в 11 класі
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 6. Педагогічні інновації в сучасній школі
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 7. Важкі діти в сім’ї
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 8. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 9. Жінки в історії України
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 10. Розвиток в учнів початкових класів умінь розв’язувати складені задачі
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 11. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 12. Самостійна робота як засіб формування наукового світогляду учнів початкової школи
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 13. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 14. Уява та творчість як важливі компоненти науково-пошукової діяльності студентів
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 15. Реалізація принципу єдності вимогливості та поваги до особистості учня у навчально-виховному процесі у сучасній загальноосвітній школі
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 16. Предмет і завдання педагогіки
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 17. Прoвeдeння лeкційних зaнять із диcципліни "Пaрaзитoлoгія тa інвaзійні хвoрoби cільськогосподарських твaрин"
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 18. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 19. Особливості викладання музики в початкових класах
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 20. Твори Джейн Остін на уроках позакласного читання
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 21. Питання позаурочної роботи з учнями в учбовій групі
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 22. Моніторинг систем управління якістю ВНЗ
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 23. Комунікативні якості педагогічного мовлення
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 24. Особливості формування культури поведінки школярів в умовах дозвіллєвої діяльності
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 25. Здоровий спосіб життя як основа фізичного виховання школярів
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 26. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 27. Урок-роздум на тему "В. Сухомлинський "Красиві слова і красиве діло"
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 28. Використання ігрових технологій у процесі навчання молодших школярів
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 29. Технічні засоби навчання у навчальному процесі з іноземної мови
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 30. Моральне виховання підростаючого покоління
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 31. Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 5-6-х класів на уроках образотворчого мистецтва в процесі вивчення пейзажного жанру
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 32. Професійно-прикладна фізична підготовка учнів і студентів
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 33. Принцип наступності дошкільної та початкової освіти у фаховій підготовці
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 34. Особливості національного виховання підростаючого покоління в Німеччині
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 35. Формування здорового способу життя за допомогою методів самоаналізу та самоконтролю
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 36. Методика викладання курсу множин та відношень в сучасній школі
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 37. Методичні аспекти роботи художньо-прикладного гуртка
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 38. Особливості самооцінки молодших школярів з різним рівнем навчальних успіхів
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 39. Історія, становлення та розвиток Кричунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 40. Виховання толерантного ставлення старших дошкільників до традицій і культур народів світу
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 41. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 42. Закономірності й принципи навчання біології
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 43. Специфіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 44. Національні традиції і культура
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 45. Діалогічне мовлення
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 46. Вплив процесу інформатизації суспільства на розвиток інформатизації освіти
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 47. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 48. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво на прикладі творчості Катерини Білокур
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 49. Використання народної іграшки у виховному процесі дошкільного навчального закладу
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015
 50. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі
        Розділ: Педагогіка     Дата: 04.06.2015